Nasze imprezy ASG

Archiwum imprez

 

Battlefield 11 - Najemnicy - 2 marca - Chemiczna

1.Informacje ogólne

Miejsce: Chemiczna
Czas: 10:00-14:00
Scenariusze: 1 ciągły
Wiek:16+ (z pełnoletnim opiekunem)
Frakcje: zmiana! - 5 grup najemników (Niebiescy, Pomarańczowi, Żółci, Zieloni, Czarni)
Klimat: wpółczesny, w jakimś kraju 3. świata

2.Regulamin

Chronowanie: na życzenie

Obowiązują limity MED >>tabela zasięgu minimalnego<<

Obowiązkowe szmaty do oznaczania trupów

Radio:
kanał 1:0 - organizacyjny
kanał 2 z podkanałami - biali
kanał 3 z podkanałami - niebiescy
kanał 4 z podkanałami - żółci
kanał 5 z podkanałami - zieloni
kanał 6 z podkanałami - pomarańczowi
kanał 7 z podkanałami - czarni

DMZ
Inaczej trupiarnia. Znajduje się w centrum pola bitwy. Bezwględny zakaz walki w/z/poprzez DMZ, bezwzględny zakaz zdejmowania ochrony oczu w DMZ. Każdy, kto wejdzie do DMZ, automatycznie staje się trupem.
W DMZ znajduje się tablica ogłoszeń z aktualnymi misjami oraz tablica wyników z wykonanymi misjami.

Respy
Każda frakcja ma swój resp na skraju DMZ. Respowanie natychmiastowe, bez limitów. Żeby wejść do gry z DMZ, trzeba się zrespować. Trupy z pola bitwy mogą iść do DMZ, aby zapoznać się z aktualną sytuacją, ale mogą też udać się od razu do respa.

Leczenie i medycy
Każdy trafiony zostaje ranny. Ranny może jedynie wzywać pomocy. Ranny, jak ruszy się inaczej, niż w celu zejścia z linii ognia, staje się trupem. Można być rannym ile się chce, ale po co? Rannych leczą medycy, bez limitów. Leczenie polega na porządnym obwiązaniu trafionej okolicy bandażem o długości min. 2,8m (bez oszukiwania-rozciągania), bez limitów. Ile medyk ma opatrunków, tyle razy może leczyć. Trupy zostawiają opatrunki w DMZ / w respie w celu ponownego wykorzystania przez medyków.

Misje i zadania
Celem gry jest wykonanie jak największej liczby zadań. Przyjmijmy, że wykonanie zadania oznacza przelanie 1 miliona $ na konto frakcji najemników przez zleceniodawcę. Jednocześnie może być aktywnych 1-2 misji. Każda misja składa się z 5 zadań, po 1 na frakcję. Gdy któraś z frakcji wykona swoje zadanie, misja się kończy i zadania pozostałych frakcji zostają anulowane. Czyli kto pierwszy, ten lepszy.
Istnieją 2 rodzaje misji - z zadaniami odgórnie przydzielonymi poszczególnym frakcjom, oraz takie, gdzie kolejność zgłoszeń decyduje o przydzielonym zadaniu. W pierwszym przypadku wszystko jest od początku jasne i liczy się szybkość działania. W drugim przypadku, kto pierwszy, ten szybciej zacznie działać, ale nie będzie znał przydziału pozostałych frakcji.

Sojusze
Misje są tak pomyślane, że zadania niektórych frakcji są zbieżne, co oznacza, że dla wspólnego dobra warto czasem zawiązać współpracę z inną frakcją. Jednak to czysty biznes. Obowiązuje bezwzględny zakaz zawiązywania trwałych sojuszy - nic tak nie rozpierdziela scenariusza.

Przykład skomplikowanej misji - VIP:
- frakcja A zaczyna z VIPem i musi go ochronić (czyli mieć przy sobie po upływie czasu)
- frakcja B musi porwać VIPa i go przetrzymywać - czyli paktycznie jak A, tylko zaczyna bez VIPa
- frakcje C i D muszą porwać/ewakuować VIPa za mapę - takie samo zadanie, ale tylko jedna frakcja może dostać za nie $$$
- frakcje E i F muszą wyeliminować VIPa - takie samo zadanie, gdy ktoś zabije VIPa, obie frakcje dostają $$$

3.Specjalizacje

*Medyk - 1 na 5 osób - leczy
*Inżynier - 1 na frakcję - wykonuje pewne zadania

4.Zapisy

1. 5 dowódców frakcji zgłasza się do Qurcza, wybierając wolny kolor, idzie info na forum i stronę (w trakcie gry dowódcy frakcji strzelają się jak każdy, nie muszą przesiadywać w sztabie).
2. Wszyscy chętni zgłaszają się bezpośrednio do upatrzonych dowódców. Jeśli frakcja jest Wam obojętna, zgłoście się do najmniej licznej.
3. Dowódcy okresowo informują Qurcza o stanie osobowym oddziału, info idzie na forum i stronę.
4. W razie wystąpienia zbytniej dysproporcji sił, rekrutacja do niektórych oddziałów może zostać wstrzymana chwilowo lub całkowicie.

5.Podział

Pomarańczowi ---- Shiloh
SMM
Niedźwiedź
Qrchac
Ciachu
Koper
Szerszeń
Vnull
Pyrqa
10.GWO
GWO
GWO
GWO
GWO
Wujas
+1
Oti
Rafalsky
Nox
20.Pająk
Arteliar
Kubina
Dante
szkielet
Bartek
Lampart
Lambert

Czarni ---- Mistyk
Michal
Camper Bartek
Beton
Nogri
Michigan
Bhart
Witek
Vandal
10. Beniu
Kosa
Junior
Afrati
Norek
Fish
McOwiec - inżynier
Mocek
Sypa
Julek
20. Marlenka
Gery
Skunks
Indian
Tomu
Łukasz
Togo
Jacek

Zieloni ---- Brenner
Zalmen
Łysy
Amok
Grom
Hammer
tomasz_slab
Johny
Mateusz
10. Karol
Radek
Krzychu
Tomciarz
Dżony
Dżony2
Dżony3
Grzywa
snajper-716
Bro
20. Kape007
SMutas
St3ryd
Da1
Tai
Zkaj
Junak
Bartecjusz
Mac
Pit
30.Grzeg
Waw 1
Waw 2
Waw 3
Przem
Daw
Luk
BombaPL
Szaszo
Suzi / VIP

Niebiescy ---- Czołgista
DW18.Adrian
DW14.Dominik
DW15.Artur
DW7.Łukasz
DW10.Dawid
DW13.Patryk
DW16.Piotrek
DW12.Damian
10. DW11.Mateusz
Sanczo
Maku
Lemon
Jackub
Sid
Ciastek
Igła
Giller
Jerzyk
20. Kapeć
Angua
Gas
Wałcz
Wałcz
Wałcz

Żółci ---- Saigon
Krabii
Leń
Leń
Raf
Flesh
Żero
Francuz
Lubuskie
10. Lubuskie
Lubuskie
Sherman22
i kolega
Dave_
Piotrek M.
Tomek S.
Przemek B.
Lama
Lama
20. Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Malina
Lisek
Danio
Belzebub
30. Alfalfa
Psychol
Witas
Cromat

6.Zadania - przykład

przykład

7.Mapa

mapa

8.Podsumowanie

Kr��e subiektywne podsumowanie imprezy od organiazatora:
- Ludzi przyby3o sporo wi颥j, ni¿ si蟳podziewa3em, wr颺 niekt�� przybywali w trakcie imprezy. Jednak ca3a Chemiczna przyj겡 to bez zaj1kni颩a, zmieœci3oby si蟩 wi颥j ludzi. Niekt�� to nawet stwierdzili, ¿e ma3o sobie postrzelali, bo nie by3o do kogo.
- Resp w œrodku mia3 dzia3a䟭otywuj1co na dzia3ania, wszak wsz飺ie by3o blisko. Ale albo ta pogoda, albo po prostu ludzie tacy ju¿ s1 - spory procent graczy wola3 odpoczywa䟰rzy respie, zamiast uczestniczy䟷 akcji.
- Misje wypad3y gorzej od flag - wielu graczy po prostu chce si蟰ostrzela䪠bez dodatkowej filozofii. Na szczꛣie jest na to spos�� wystarczy stworzy䟯sobn1 frakcj誠kt��nie b飺ie mia3a zada�datkowych, "Tylko strzelaj".
- Misje nie mog1 faworyzowa䟯bro��/strony biernej. To obro��maj1 si蟭artwi䟯 to, czy zdo3aj1 odeprze䟷rogie zakusy w zak3adanym czasie, a nie atakuj1cy si蟭artwi1, czy zd1¿1. Misje musz1 wi顠by䟮ie kr��e ni¿ 30 minut, raczej ko3o godzinki.
- Mi飺y misjami musi by䟣zas na regeneracj謠A jeszcze lepiej, ca3y scenariusz powinien mie䟪akieœ zadanie trwaj1ce ca3y czas, cho塹 to nieszcz鲮e zdobywanie flag. Inaczej gracze czas mi飺y misjami uto¿samiaj1 z przerw1 w grze.
- Nawet przy zadaniach z dala od respa wyst鯵je problem intensyfikacji walki w okolicach tego¿ miejsca. Ka¿dorazowo trzeba wi顠zadba䟯 to, aby cel znajdowa3 si蟤aleko.
- Problem walenia po plecach w przypadku wsp��go respa jest zawsze aktualny, jest jednak iskierka nadziei.